پرسشهای متداول


به دنبال کلمه
1. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق شامل ( خرید/پرداخت قبض / شارژ ) از طریق .( دستگاه کارتخوان ثابت / سیار ) چگونه است ؟
در صورت پرداخت قبض ، خرید شارژ ، خرید ناموفق از کارتخوان ثابت بانک انصار باید با شماره پشتیبانی های مربوط به شرکت فن آوا به شماره 43695000-021 و شرکت سامان کیش به شماره 84080 -021 تماس حاصل نمایید.در صورت پرداخت قبض ، خرید شارژ ، خرید ناموفق از کارتخوان سیار بانک انصار با پشتیبانی شرکت فن آوا به شماره 43695000 -021 تماس حاصل نمایید
2.     به چه صورت می توان وجه کارت هدیه بانک انصار را برداشت نمود ؟
برداشت نقدی توسط کلیه دستگاه های خودپرداز بانک انصار وخرید توسط دستگاه های کارتخوان تمامی بانک های عضو شبکه شتاب امکانپذیر می باشد ضمن آنکه با دریافت رمز دوم کارت هدیه از دستگاه های خودپرداز بانک انصار می توانید نسبت به خرید اینترنتی هم اقدام نمایید.
  1