پرسشهای متداول


به دنبال کلمه
1. نحوه پیگیری تراکنش ناموفق برداشت وجه از طریق دستگاه خودپرداز چگونه است ؟
درصورت عدم عودت وجه پس از 72 ساعت با داشتن شبای کارت ومراجعه به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com و انتخاب گزینه" تراکنش های ناموفق برداشت وجه" و فرم مربوطه را تکمیل نموده و کد پیگیری را دریافت نمایید .
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.
2. چگونه می توان شماره شبای حساب را از طریق درگاه ( سایت/خودپرداز/آنی-بانک/تلفن-بانک/ اینترنت-بانک و همراه-بانک دریافت نمود؟
از طریق سایت-بانک-انصار :
با وارد شدن به سایت-بانک-انصار به آدرس www.ansarbank.com ، در وسط صحفه 8 دایره مشاهده می شود که یکی از آنها شناسه بانکی (دریافت شماره شبا) می باشد . با وارد شدن به آن، 3 گزینه ( الف- تبدیل شماره کارت به شبا ب- تبدیل شماره سپرده به شبا ج- تبدیل شماره شبا به سپرده ) وجود دارد.
در مرحله اول با داشتن شماره کارت و کد ملی و در مرحله دوم با داشتن شماره سپرده می توانید شماره شبای خود را دریافت نمایید.
از طریق خودپرداز بانک انصار :
با وارد نمودن کلید ثبت و انتخاب شماره شبا و ارائه شماره کارت انصار می توانید شماره شبای کارت خود را دریافت نمایید .
از طریق آنی-بانک-انصار :
ارائه شماره شبا از طریق کارت توسط آنی-بانک امکانپذیر نمی باشد.
با شماره گیری 763* و انتخاب گزینه شماره 7 (سایر) و ارسال گزینه 0 (ادامه) و ارسال گزینه 6 (شبا) با وارد نمودن شماره سپرده می توانید شماره شبای خود را دریافت نمایید
از طریق تلفن-بانک انصار:
ارائه شماره شبا از طریق کارت توسط تلفن-بانک امکانپذیر نمی باشد.
با داشتن رمز تلفن-بانک و داشتن شماره سپرده می توانید شماره شبای خود را دریافت نمایید
از طریق اینترنت-بانک و همراه-بانک :
با داشتن رمز ورود به سیستم اینترنت-بانک و همراه-بانک با انتخاب سپرده مورد نظر می توانید شماره شبای خود را رؤیت نمایید.
  1